Offerte
Impregneren van een gevel

Hydrofoberen/impregneren

Uw gevel laten hydrofoberen

Vochtindringing in een gevel kan aanleiding zijn voor allerlei ongewenste problemen, zoals scheurvorming of zout uitbloeiingen. Om dit te voorkomen kunnen als onderdeel van gevelrenovatie minerale gevels worden gehydrofobeerd. Onder hydrofoberen verstaan we het behandelen van een minerale ondergrond met een hydrofoberingsmiddel dat vloeiend op het geveloppervlak wordt aangebracht. Door de gevel te hydrofoberen blijft de waterindringing van buitenaf achterwege, terwijl de waterdampdoorlaatbaarheid voor 90% gehandhaafd blijft.


Imto Benelux werkt volgens de richtlijnen:  Aanbeveling CUR 61 :2013. Het voegen en hydrofoberen van metselwerk. Neem contact met ons op voor meer informatie over hydrofoberen of een vrijblijvende afspraak.

Metselwerkzaamheden
Metselwerk herstel

Voordelen van hydrofoberen

Hydrofoberen heeft een aantal voordelen:

  • Hydrofoberen vermindert vochtintreding in het minerale geveloppervlak
  • Met minder vochtintreding wordt het vervuilen van het gevel aanzienlijk vertraagd
  • De voedingsbodem voor algen en mossen verdwijnt waardoor de groei hiervan minder snel zal optreden.
  • Eventuele aangroei is aanzienlijk gemakkelijker te verwijderen
  • Vorstschade wordt beperkt, mits het voegwerk of metselwerk onbeschadigd is
  • De uitspoeling van bindmiddel en kristallisatie van zouten voorkomen.
  • Bij afzetting van zouten worden deze veel sneller van de gevel afgevoerd
  • De hydrofobering is visueel vrijwel niet waarneembaar

Toe te passen producten en verwerking
Er zijn zeer veel hydrofoberingsproducten op de markt. Door 40 jaar ervaring in gevelrenovatie kan Imto Benelux u deskundig adviseren over de toepassing van het juiste product op de juiste ondergrond. De door Imto Benelux toegepaste hydrofoberingsmiddelen op basis van silanen en siloxanen, zowel oplosmiddelhoudend als ’watergedragen’, voldoen aan alle internationaal gestelde eisen voor deze producten.