Offerte
vergroot

Certificeringen

Certificeringen

Certificering geeft vertrouwen. Vertrouwen in onze producten, diensten, (management)processen en medewerkers. Met onze certificaten tonen wij aan dat we ons vak verstaan, de werkprocessen beheersen en dat wij duurzaamheid nastreven. Ook brengen wij zo de risico’s in kaart en trachten wij deze te verminderen. Onze bedrijfsleiders, projectleiders en werkorganisatoren zorgen er gezamenlijk voor dat er dagelijks werkplekinspecties en interne audits uitgevoerd worden. Hiermee zien wij erop toe dat de kwaliteit en de veiligheid worden gewaarborgd en onze prestaties continu worden verbetert.

VCA**

Certificaat Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het VCA systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken voor Gezondheid. Klik hier voor meer informatie over VCA.

PSO Trede 3

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

FSC certificering

FSC (Forest Stewardship Council) is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties.

De Betere Schilder

Een erkend betere schilder voldoet aan de strenge toelatingseisen en geeft opdrachtgevers de garantie dat ze gekozen hebben voor een echte vakman.

SBB Erkend leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf voldoen wij aan de voorwaarden om personeel op te leiden. Wij bieden de student een goede en veilige werkplek, waar hij of zij ervaring opdoet met de werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep.  Onze leermeester begeleiden de studenten dagelijks op de werkvloer.