Offerte
vergroot

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Imto Benelux bewijst dat groei en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hand in hand kunnen gaan. Een van de fundamenten van de organisatie is respect voor mens en milieu.

PSO

Imto Vastgoed Verduurzamers zet zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden dat iedereen een kans moet hebben op de arbeidsmarkt. Daarom werken wij volgens de prestatieladder socialer ondernemen (PSO). Ons bedrijf voldoet aan de gestelde normen van de PSO en daarom hebben wij de hoogste trede, trede 3, op de prestatie ladder behaald. Wij leveren zowel direct als indirect een sociale bijdrage aan de maatschappij.

Afvalverwerking

Het scheiden van afval is een speerpunt van de organisatie. Vanzelfsprekend wordt papier, hout- en bouw- en -sloopafval separaat aangeboden. De partner hergebruikt hierin meer dan 98% van het opgehaalde materiaal.

Veiligheid

De organisatie beschikt over een VCA** certificaat.

Met een VCA certificaat wordt aangetoond dat Imto Benelux op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hiermee wordt voorkomen dat er diverse acties moeten worden ondernomen ter waarborg van de veiligheid, gezondheid en milieu, aangezien dit allemaal al van tevoren is geregeld.